ایکس ویژن | XVision

ایکس ویژن | XVision

پایش های فعال

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر پایین

 • درجه انرژی: A+

 • ظرفیت 387 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر پایین

 • درجه انرژی: A+

 • ظرفیت 387 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر بالا

 • درجه انرژی: A

 • ظرفیت 478 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر بالا

 • درجه انرژی: A

 • ظرفیت 478 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر بالا

 • درجه انرژی: A

 • ظرفیت 478 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود