ماوس فراسو | Farassoo

ماوس فراسو | Farassoo

پایش های فعال

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-3506RF ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-3506RF
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-3506RF

موجود نیست

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-3506RF

 • نوع ماوس وایرلس

 • تعداد کلیدها: 4 کلید

 • نوع اتصال: دانگل USB

 • نوع حسگر: لیزری/اپتیکال

 • دقت: 1600 dpi

 • ابعاد: 36×72×112 میلی متر

 • برد ماوس: 10 متر

 • وزن: 72 گرم

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1480RF ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1480RF
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1480RF

موجود نیست

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1480RF

 • نوع ماوس وایرلس

 • تعداد کلیدها: 4 کلید

 • نوع اتصال: دانگل USB

 • نوع حسگر: لیزری/اپتیکال

 • دقت: 1600 dpi

 • ابعاد: 36×72×112 میلی متر

 • برد ماوس: 10 متر

 • وزن: 72 گرم

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1440RF ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1440RF
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1440RF

موجود نیست

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1440RF

 • نوع ماوس وایرلس

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: دانگل USB

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1600 dpi

 • ابعاد: 40×67×116 میلی متر

 • برد ماوس: 10 متر

 • وزن: 72 گرم

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1348RF ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1348RF
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1348RF

موجود نیست

ماوس وایرلس فراسو Mouse Farassoo FOM-1348RF

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: با سیم 

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1000 dpi

 • ابعاد: 35×68×120 میلی متر

 • طول کابل: 1.5 متر

 • وزن: 55 گرم

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1255 ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1255
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1255

موجود نیست

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1255

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: با سیم 

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1000 dpi

 • ابعاد: 35×68×120 میلی متر

 • طول کابل: 1.5 متر

 • وزن: 55 گرم

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1145 ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1145
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1145

موجود نیست

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1145

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: با سیم 

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1000 dpi

 • ابعاد: 35×68×120 میلی متر

 • طول کابل: 1.5 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1020 ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1020
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1020

موجود نیست

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1020

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: با سیم 

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800 dpi

 • ابعاد: 25×45×110 میلی متر

 • طول کابل: 1.5 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1135 ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1135
 • ناموجود

ماوس فراسو | Farassoo

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1135

موجود نیست

ماوس سیمدار فراسو Mouse Farassoo Fom-1135

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: با سیم 

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800 تا 1600 dpi

 • ابعاد: 36×73×112 میلی متر

 •  پاسخ فرکانسی: 2.4 GHz

 • وزن: 75 گرم

 • طول کابل: 1.5 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود