فیلتر جستجو

برند

دی لینک | D-Link

دی لینک | D-Link

13 محصول وجود دارد

سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-1005A سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-1005A
 • ناموجود

دی لینک | D-Link

سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-1005A

موجود نیست

سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-1005A

 • مجهز به 5 پورت گیگابیت

 • مجهز به 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)

 • طراحی بدون فن برای محیط های ساکت

 • طراحی جمع و جور

 • مجهز به تکنولوژی ذخیره سازی انرژی دی لینک D-Link Green power saving features

 • ابعاد 91*73*22 میلیمتر

موجود: ناموجود
سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-105
 • ناموجود

دی لینک | D-Link

سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-105

موجود نیست

سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-105

 • مجهز به 5 پورت گیگابیت

 • مجهز به بدنه فلزی برای آسیب پذیری کمتر

 • طراحی بدون فن برای محیط های ساکت

 • طراحی جمع و جور

 • مجهز به تکنولوژی ذخیره سازی انرژی دی لینک D-Link Green power saving features

 • ابعاد 91*73*22 میلیمتر

موجود: ناموجود
سوییچ شبکه 8 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-108 سوییچ شبکه 8 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-108
 • ناموجود

دی لینک | D-Link

سوییچ شبکه 8 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-108

موجود نیست

سوییچ شبکه 8 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-108

 • مجهز به 8 پورت گیگابیت

 • مجهز به بدنه فلزی برای آسیب پذیری کمتر

 • طراحی بدون فن برای محیط های ساکت

 • طراحی جمع و جور

 • مجهز به تکنولوژی ذخیره سازی انرژی دی لینک D-Link Green power saving features

 • ابعاد 100*98*28 میلیمتر

موجود: ناموجود
سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-105 سوییچ شبکه 5 پورت گیگابیت دی لینک Hub Switch Gigabit D-Link DGS-105
 • ناموجود

دی لینک | D-Link

سوییچ شبکه 5 پورت دی لینک Hub Switch D-Link DES-105

موجود نیست

سوییچ شبکه 5 پورت دی لینک Hub Switch D-Link DES-105

 • مجهز به 5 پورت

 • مجهز به بدنه فلزی برای آسیب پذیری کمتر

 • طراحی بدون فن برای محیط های ساکت

 • طراحی جمع و جور

 • مجهز به تکنولوژی ذخیره سازی انرژی دی لینک D-Link Green power saving features

 • ابعاد 100*98*28 میلیمتر

موجود: ناموجود
سوییچ شبکه 8 پورت دی لینک Hub Switch D-Link DES-108 سوییچ شبکه 8 پورت دی لینک Hub Switch D-Link DES-108
 • ناموجود

دی لینک | D-Link

سوییچ شبکه 8 پورت دی لینک Hub Switch D-Link DES-108

موجود نیست

سوییچ شبکه 8 پورت دی لینک Hub Switch D-Link DES-108

 • مجهز به 8 پورت

 • مجهز به بدنه فلزی برای آسیب پذیری کمتر

 • طراحی بدون فن برای محیط های ساکت

 • طراحی جمع و جور

 • مجهز به تکنولوژی ذخیره سازی انرژی دی لینک D-Link Green power saving features

 • ابعاد 100*98*28 میلیمتر

موجود: ناموجود
سوییچ شبکه 24 پورت گیگابیت غیر مدیریتی دی لینک Hun Switch Gigabit D-Link DGS-1024D سوییچ شبکه 24 پورت گیگابیت غیر مدیریتی دی لینک Hun Switch Gigabit D-Link DGS-1024D
 • ناموجود

دی لینک | D-Link

سوییچ شبکه 24 پورت گیگابیت غیر مدیریتی دی لینک Hun Switch Gigabit D-Link DGS-1024D

موجود نیست

سوییچ شبکه 24 پورت گیگابیت غیر مدیریتی دی لینک Hun Switch Gigabit D-Link DGS-1024D

 • مجهز به 24 پورت 10/100/1000

 • مجهز به بدنه فلزی برای آسیب پذیری کمتر

 • حداکثر ظرفیت 4.8Gbps

 • فاقد PoE

 • طراحی جمع و جور

 • مجهز به تکنولوژی ذخیره سازی انرژی دی لینک D-Link Green power saving features

 • ابعاد 280 * 125 * 44 میلیمتر

موجود: ناموجود