فیلتر جستجو

برند

ماوس بیاند | Beyond

ماوس بیاند | Beyond

ماوس بیاند | Beyond

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1212

200,000 تومان

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1212

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: پورت USB 2.0

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1000 dpi

 • ابعاد: 39×63×110 میلی متر

 • وزن: 65 گرم

 • طول کابل: 1.30 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: موجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond FOM-1090RF

موجود نیست

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond FOM-1090RF

 • نوع ماوس: بی سیم Wireless

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: دانگل USB 2.4Ghz

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: از 800 تا 1600 DPI

 • ابعاد: 38.1×58.3×103 میلیمتر

 • باتری: 1عدد AA

 • برد ماوس: 10 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

 

موجود: موجود
ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1210
 • ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1210

موجود نیست

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1210

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: با سیم 

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1200 dpi

 • ابعاد: 38×67×113 میلی متر

 • وزن: 75 گرم

 • طول کابل: 1.5 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1275 ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1275
 • ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1275

موجود نیست

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1275

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: پورت USB 2.0

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1000 dpi

 • ابعاد: 36×61.5×104.5 میلی متر

 • وزن: 72 گرم

 • طول کابل: 1.30 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1214
 • ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1214

موجود نیست

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1214

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: پورت USB 2.0

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1000 dpi

 • ابعاد: 36×61.5×104.5 میلی متر

 • وزن: 72 گرم

 • طول کابل: 1.30 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1215

موجود نیست

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1215

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: پورت USB 2.0

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1200 dpi

 • ابعاد: 38×61×113 میلیمتر

 • وزن: 75 گرم

 • طول کابل: 1.35 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: موجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1225

موجود نیست

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1225

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: پورت USB 2.0

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1200 dpi

 • ابعاد: 38×66×103 میلیمتر

 • وزن: 75 گرم

 • طول کابل: 1.30 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: موجود
ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1265 ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1265
 • ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1265

موجود نیست

ماوس سیمدار بیاند Mouse Beyond BM-1265

 • نوع ماوس: سیمدار

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: پورت USB 2.0

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800 dpi

 • ابعاد: 35×60×100 میلیمتر

 • وزن: 74گرم

 • طول کابل: 1.35 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond BM-1250
 • ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond BM-1250

موجود نیست

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond BM-1250

 • نوع ماوس: بی سیم Wireless

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: دانگل USB 2.4Ghz

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1200 dpi

 • ابعاد: 36.5×60.5×100 میلیمتر

 • باتری: 1عدد AA

 • برد ماوس: 10 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond FOM-1399 ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond FOM-1399
 • ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond FOM-1399

موجود نیست

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond FOM-1399

 • نوع ماوس: بی سیم Wireless

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • نوع اتصال: دانگل USB 2.4Ghz

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1200 dpi

 • ابعاد: 30.8×51.4×86.5 میلیمتر

 • باتری: 1عدد AA

 • برد ماوس: 10 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond BM-1899 ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond BM-1899
 • ناموجود

ماوس بیاند | Beyond

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond BM-1899

موجود نیست

ماوس وایرلس بیاند Mouse Wireless Beyond BM-1899

 • نوع ماوس: بی سیم Wireless

 • تعداد کلیدها: 6 کلید

 • نوع اتصال: دانگل USB 2.4Ghz

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: از 800 تا 1200 DPI

 • ابعاد: 39×72×122 میلیمتر

 • باتری: 1عدد AA

 • برد ماوس: 10 متر

 • سازگار با سیستم عامل های : Windows ، Mac، Linux 

موجود: ناموجود