یخچال و فریزر

یخچال و فریزر

پایش های فعال

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480ESG Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480ESG Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

تی سی ال | TCL

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480ESG Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480ESG Refrigerator & Freezer

 • یخچال و فریزر درب فرانسوی French Door

 • درجه انرژی A+

 • ظرفیت 480 لیتر

 • بدون برفک No Frost

 • گردش هوای چندگانه

 • سیستم هشدار دهنده باز بودن درب

 • رنگ نقره ای گلاسه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480EG Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480EG Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

تی سی ال | TCL

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480EG Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-480EG Refrigerator & Freezer

 • یخچال و فریزر درب فرانسوی French Door

 • درجه انرژی A+

 • ظرفیت 480 لیتر

 • بدون برفک No Frost

 • گردش هوای چندگانه

 • سیستم هشدار دهنده باز بودن درب

 • رنگ بدنه سفید گلاسه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-460WEXG Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-460WEXG Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

تی سی ال | TCL

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-460WEXG Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-460WEXG Refrigerator & Freezer

 • یخچال و فریزر چهار درب

 • درجه انرژی A

 • ظرفیت 541 لیتر

 • بدون برفک No Frost

 • گردش هوای چندگانه

 • صفحه نمایش لمسی

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-420WEXG Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-420WEXG Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

تی سی ال | TCL

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-420WEXG Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر تی سی ال TCL TRF-420WEXG Refrigerator & Freezer

 • یخچال و فریزر درب فرانسوی French Door

 • درجه انرژی A

 • ظرفیت 480 لیتر

 • بدون برفک No Frost

 • گردش هوای چندگانه

 • سیستم هشدار دهنده باز بودن درب

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702SD Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر پایین

 • درجه انرژی: A+

 • ظرفیت 387 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر پایین ایکس ویژن XVision XVR-B702D Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر پایین

 • درجه انرژی: A+

 • ظرفیت 387 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701SD Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر بالا

 • درجه انرژی: A

 • ظرفیت 478 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701D Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر بالا

 • درجه انرژی: A

 • ظرفیت 478 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • مجهز به آبسردکن

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود
یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer
 • ناموجود

یخچال و فریزر

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer

موجود نیست

یخچال و فریزر ایکس ویژن XVision XVR-T701 Refrigerator & Freezer

 • یخچال فریزر بالا

 • درجه انرژی: A

 • ظرفیت 478 لیتر

 • سیستم روشنایی LED

 • بدون برفیک No Frost

 • مجهز به محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)

 • گردش هوای چندگانه

موجود: ناموجود