فیلتر جستجو

برند

پاور گرین | Green

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 300 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 350 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 400 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 450 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP500A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP500A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green GP500A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green GP500A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 500 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP330A-HED پاور گرین Green Power Supply GP330A-HED
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green GP330A-HED

موجود نیست

پاور گرین Green GP330A-HED

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 330 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 3 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 380 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 430 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 480 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 530 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 580 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Gold

 • توان خروجی: 500 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Gold

 • توان خروجی: 550 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Gold

 • توان خروجی: 650 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Platinium

 • توان خروجی: 750 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+4 پین

 • ساتا: 12 عدد

 • سایز فن:135 میلیمتر

 • فن بی صدا

 • کابل کشی تمام ماژولار

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Platinium

 • توان خروجی: 1050 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+4 پین

 • ساتا: 12 عدد

 • سایز فن:135 میلیمتر

 • فن بی صدا

 • کابل کشی تمام ماژولار

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP1200B-OCDG

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP1200B-OCDG

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Platinium

 • توان خروجی: 1200 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+4 پین

 • ساتا: 12 عدد

 • سایز فن:135 میلیمتر

 • فن بی صدا

 • کابل کشی تمام ماژولار

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود