فیلتر جستجو

برند

منبع تغذیه | Power Supply

منبع تغذیه | Power Supply

پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECO

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 300 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 350 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 400 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 450 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP500A-ECO Rev3.1 پاور گرین Green Power Supply GP500A-ECO Rev3.1
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green GP500A-ECO Rev3.1

موجود نیست

پاور گرین Green GP500A-ECO Rev3.1

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Standard

 • توان خروجی: 500 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP330A-HED پاور گرین Green Power Supply GP330A-HED
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green GP330A-HED

موجود نیست

پاور گرین Green GP330A-HED

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 330 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 3 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 380 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 430 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 4 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 480 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 530 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUD

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Bronze

 • توان خروجی: 580 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP500A-UK Plus

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Gold

 • توان خروجی: 500 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP550A-UK Plus

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Gold

 • توان خروجی: 550 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP650A-UK Plus

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Gold

 • توان خروجی: 650 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+1 پین

 • ساتا: 6 عدد

 • سایز فن: 12 سانتیمتر

 • فن بی صدا

 • دارای کابل برق

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP750B-OCPT

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Platinium

 • توان خروجی: 750 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+4 پین

 • ساتا: 12 عدد

 • سایز فن:135 میلیمتر

 • فن بی صدا

 • کابل کشی تمام ماژولار

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Platinium

 • توان خروجی: 1050 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+4 پین

 • ساتا: 12 عدد

 • سایز فن:135 میلیمتر

 • فن بی صدا

 • کابل کشی تمام ماژولار

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG پاور گرین Green Power Supply GP1050B-OCDG
 • ناموجود

پاور گرین | Green

پاور گرین Green Power Supply GP1200B-OCDG

موجود نیست

پاور گرین Green Power Supply GP1200B-OCDG

 • نوع پاور: ATX PS2

 • گواهینامه: 80Plus Platinium

 • توان خروجی: 1200 وات

 • مجهز به Active PFC

 • کانکتور مادربرد: 24+4 پین

 • ساتا: 12 عدد

 • سایز فن:135 میلیمتر

 • فن بی صدا

 • کابل کشی تمام ماژولار

 • جنس بدنه: SECC

موجود: ناموجود
پاور تسکو Power TSCO TP570W پاور تسکو Power TSCO TP570W
 • ناموجود

منبع تغذیه (پاور) تسکو | TSCO

پاور تسکو Power TSCO TP570W

859,000 تومان

پاور تسکو Power TSCO TP570W

 • توان اسمی: 570 وات

 • توان خروجی: 230 وات

 • کانکتور مادربرد: 20 +4 پین

 • کانکتور پردازنده: 4 پین

 • کانکتور هارد دیسک: ATA : 4 BIG 4 PIN

 • ساتا: 4 عدد

 • تعداد فن: 1 عدد

 • سایز فن: 12 سانت

 • دارای کابل برق

 • جنس و ضخامت ورق: SECC ,0.6 mm

موجود: ناموجود

منبع تغذیه (پاور) تسکو | TSCO

پاور تسکو Power TSCO TP650W

موجود نیست

پاور تسکو Power TSCO TP650W

 • توان اسمی: 650 وات

 • توان خروجی: 250 وات

 • کانکتور مادربرد: 20 +4 پین

 • کانکتور پردازنده: 4 پین

 • کانکتور هارد دیسک: ATA : 4 BIG 4 PIN

 • ساتا: 4 عدد

 • تعداد فن: 1 عدد

 • سایز فن: 12 سانت LED

 • دارای کابل برق

 • جنس و ضخامت ورق: SECC ,0.6 mm

موجود: قبل از ثبت سفارش جهت اطلاع از موجودی و قیمت با پشتیبانی آنلاین و یا تلفن فروشگاه 66456105 تماس بگیرید
پاور تسکو Power TSCO TP700W - پاور 700 وات تسکو پاور تسکو Power TSCO TP700W - پاور 700 وات تسکو
 • ناموجود

منبع تغذیه (پاور) تسکو | TSCO

پاور تسکو Power TSCO TP700W - پاور 700 وات تسکو

موجود نیست

پاور تسکو Power TSCO TP700W - پاور 700 وات تسکو

 • توان اسمی: 700 وات

 • توان خروجی: 350 وات

 • کانکتور مادربرد: 20 +4 پین

 • کانکتور پردازنده: 2 × 4 پین

 • کانکتور هارد دیسک: ATA : 3 BIG 4 PIN

 • ساتا: 4 عدد

 • تعداد فن: 1 عدد

 • سایز فن: 12 سانت LED

 • دارای کابل برق

 • جنس و ضخامت ورق: SECC ,0.8 mm

موجود: ناموجود