فیلتر جستجو

برند

اپیسر | Apacer SSD

اپیسر | Apacer SSD

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 512 گیگابایت حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 512 گیگابایت
 • ناموجود

اپیسر | Apacer SSD

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 512 گیگابایت

موجود نیست

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 512 گیگابایت

 • ظرفیت: 512 گیگابایت

 • رابط: SATAIII

 • فرم فکتور: 2.5 اینچ

 • مقاومت در برابر شوک

 • سرعت خواندن اطلاعات: 540 مگابایت بر ثانیه

 • سرعت نوشتن اطلاعات: 510 مگابایت بر ثانیه

موجود: ناموجود
حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 128 گیگابایت حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 128 گیگابایت
 • ناموجود

اپیسر | Apacer SSD

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 128 گیگابایت

موجود نیست

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 128 گیگابایت

 • ظرفیت: 128 گیگابایت

 • رابط: SATAIII

 • فرم فکتور: 2.5 اینچ

 • مقاومت در برابر شوک

 • سرعت خواندن اطلاعات: 540 مگابایت بر ثانیه

 • سرعت نوشتن اطلاعات: 490 مگابایت بر ثانیه

موجود: ناموجود
حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 256 گیگابایت حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 256 گیگابایت
 • ناموجود

اپیسر | Apacer SSD

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 256 گیگابایت

موجود نیست

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS350 ظرفیت 256 گیگابایت

 • ظرفیت: 256 گیگابایت

 • رابط: SATAIII

 • فرم فکتور: 2.5 اینچ

 • مقاومت در برابر شوک

 • سرعت خواندن اطلاعات: 540 مگابایت بر ثانیه

 • سرعت نوشتن اطلاعات: 510 مگابایت بر ثانیه

موجود: ناموجود
حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 120 گیگابایت حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 120 گیگابایت
 • ناموجود

اپیسر | Apacer SSD

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 120 گیگابایت

موجود نیست

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 120 گیگابایت

 • ظرفیت: 120 گیگابایت

 • رابط: SATAIII

 • فرم فکتور: 2.5 اینچ

 • مقاومت در برابر شوک

 • سرعت خواندن اطلاعات: 550 مگابایت بر ثانیه

 • سرعت نوشتن اطلاعات: 500 مگابایت بر ثانیه

موجود: ناموجود
حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 240 گیگابایت حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 240 گیگابایت
 • ناموجود

اپیسر | Apacer SSD

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 240 گیگابایت

موجود نیست

حافظه اس اس دی اپیسر SSD Apacer Panther AS340 ظرفیت 240 گیگابایت

 • ظرفیت: 240 گیگابایت

 • رابط: SATAIII

 • فرم فکتور: 2.5 اینچ

 • مقاومت در برابر شوک

 • سرعت خواندن اطلاعات: 550 مگابایت بر ثانیه

 • سرعت نوشتن اطلاعات: 520 مگابایت بر ثانیه

موجود: ناموجود