فیلتر جستجو

برند

چهار کاره کنون | Canon

چهار کاره کنون | Canon

11 محصول وجود دارد

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF216n پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF216n
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF216n

موجود نیست

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF216n

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • سرعت چاپ 23 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • مجهز به WiFi Printing

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 256 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF217w پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF217w
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF217w

موجود نیست

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer Canon MF217w

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • سرعت چاپ 23 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • مجهز به WiFi Printing

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 256 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer ImageClass Canon MF236n پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer ImageClass Canon MF236n
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره کانن Printer Canon MF236n

موجود نیست

پرینتر چهارکاره کانن Printer Canon MF236n

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • سرعت چاپ 24 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 256 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش لمسی

موجود: ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF237w

موجود نیست

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF237w

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • سرعت چاپ 23 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 256 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش لمسی

 • مجهز به WiFi و LAN

موجود: موجود
پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF226dn پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF226dn
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره کانن Printer i-SENSYS Canon MF226dn

موجود نیست

پرینتر چهارکاره کانن Printer i-SENSYS Canon MF226dn

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • سرعت چاپ 27 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 256 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش لمسی

 • مجهز به LAN

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره وایرلس کنن Printer i-SENSYS Canon MF229dw پرینتر چهارکاره وایرلس کنن Printer i-SENSYS Canon MF229dw
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF229dw

موجود نیست

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF229dw

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • سرعت چاپ 27 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 256 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش لمسی

 • مجهز به LAN و WiFi

موجود: ناموجود
پرینتر لیزری چهارکاره رنگی کانن Color Laser Printer i-SENSYS Canon MF628cw پرینتر لیزری چهارکاره رنگی کانن Color Laser Printer i-SENSYS Canon MF628cw
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر لیزری چهارکاره رنگی کانن Color Laser Printer i-SENSYS Canon MF628cw

موجود نیست

پرینتر لیزری چهارکاره رنگی کانن Color Laser Printer i-SENSYS Canon MF628cw

 • پرینتر سه کاره لیزری رنگی

 • سرعت چاپ 14 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 512 مگابایت

 • مخزن کاغذ 150 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش رنگی لمسی

 • مجهز به LAN و WiFi

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF411dw
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF411dw

موجود نیست

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF411dw

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • چاپ به صورت دورو

 • سرعت چاپ 33 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 512 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش لمسی

 • مجهز به WiFi و LAN

موجود: ناموجود
پرینتر لیزری سه کاره رنگی کانن Color Laser Printer imageCLASS Canon MF635cx پرینتر لیزری سه کاره رنگی کانن Color Laser Printer imageCLASS Canon MF635cx
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر لیزری چهارکاره رنگی کانن Color Laser Printer imageCLASS Canon MF635cx

موجود نیست

پرینتر لیزری چهارکاره رنگی کانن Color Laser Printer imageCLASS Canon MF635cx

 • پرینتر سه کاره لیزری رنگی

 • قابلیت چاپ دورو (Duplex)

 • سرعت چاپ 18 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 512 مگابایت

 • مخزن کاغذ 150 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش رنگی لمسی

 • مجهز به LAN و WiFi

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF416dw پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF416dw
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF416dw

موجود نیست

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF416dw

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • چاپ به صورت دورو

 • سرعت چاپ 33 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 512 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش لمسی

 • مجهز به WiFi و LAN

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF247dw پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF247dw
 • ناموجود

پرینتر چهار کاره لیزری

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF247dw

موجود نیست

پرینتر چهارکاره وایرلس کانن Printer i-SENSYS Canon MF247dw

 • پرینتر چهارکاره لیزری سیاه و سفید

 • چاپ به صورت دورو

 • سرعت چاپ 23 برگ در دقیقه

 • مجهز به ADF

 • مجهز به گوشی مکالمه

 • رزولوشن 2400dpi

 • کیفیت اسکن: 9600dpi

 • زمان پرینت اولین صفحه: کمتر از 6 ثانیه

 • حافظه 512 مگابایت

 • مخزن کاغذ 250 صفحه ای

 • مجهز به صفحه نمایش لمسی

 • مجهز به WiFi و LAN

موجود: ناموجود