گیرنده پروویژن | ProVision

گیرنده پروویژن | ProVision

پایش های فعال

گیرنده پروویژن | ProVision

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247-Pro1 DVBT2

موجود نیست

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247-Pro1 DVBT2

 • گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • کیفیت تصویر Full HD

 • دارای پورت HDMI

 • مجهز به قابلیت PVR

 • مجهز به ماشین زمان

 • دارای تله تکست و EPG

موجود: موجود
گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Silver DVBT2 گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Silver DVBT2
 • ناموجود

گیرنده پروویژن | ProVision

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Silver DVBT2

موجود نیست

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Silver DVBT2

 • گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • کیفیت تصویر Full HD

 • دارای پورت HDMI

 • مجهز به قابلیت PVR

 • مجهز به ماشین زمان

 • دارای تله تکست و EPG

موجود: ناموجود
گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision IP2000 DVBT2 گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision IP2000 DVBT2
 • ناموجود

گیرنده پروویژن | ProVision

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision IP2000 DVBT2

موجود نیست

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision IP2000 DVBT2

 • گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • کیفیت تصویر Full HD

 • دارای پورت HDMI

 • مجهز به قابلیت PVR

 • مجهز به ماشین زمان

 • دارای تله تکست و EPG

موجود: ناموجود
گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Gold DVBT2 گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Gold DVBT2
 • ناموجود

گیرنده پروویژن | ProVision

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Gold DVBT2

موجود نیست

گیرنده دیجیتال پروویژن SetTop Box ProVision 247 Gold DVBT2

 • گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • کیفیت تصویر Full HD

 • دارای پورت HDMI

 • مجهز به قابلیت PVR

 • مجهز به ماشین زمان

 • دارای تله تکست و EPG

موجود: ناموجود