تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک | Master Tech

پایش های فعال

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-750USD سایز 75 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-750USD سایز 75 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 75 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 10 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 2 هسته ای

موجود: موجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-650USD سایز 65 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-650USD سایز 65 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 65 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 10 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 2 هسته ای

موجود: موجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-550USD سایز 55 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-550USD سایز 55 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 55 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 10 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 2 هسته ای

موجود: موجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-500USD سایز 50 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-500USD سایز 50 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 50 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 10 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 2 هسته ای

موجود: موجود
تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-860USD سایز 86 اینچ تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-860USD سایز 86 اینچ
 • ناموجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-860USD سایز 86 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-860USD سایز 86 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 86 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 16 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 2 هسته ای

موجود: ناموجود
تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-430NFD سایز 43 اینچ تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-430NFD سایز 43 اینچ
 • ناموجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-430NFD سایز 43 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-430NFD سایز 43 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 43 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: FHD

 • رزولوشن: 1080 * 1920

 • توان خروجی صدا: 16 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

موجود: ناموجود
تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USES سایز 49 اینچ تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USES سایز 49 اینچ
 • ناموجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USES سایز 49 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USES سایز 49 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 49 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 20 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 2 هسته ای

موجود: ناموجود
تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USEB سایز 49 اینچ تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USEB سایز 49 اینچ
 • ناموجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USEB سایز 49 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-490USEB سایز 49 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 49 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 20 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 4 هسته ای

موجود: ناموجود
تلویزیون مسترتک LED 4K TV Master Tech MT-430USD سایز 43 اینچ تلویزیون مسترتک LED 4K TV Master Tech MT-430USD سایز 43 اینچ
 • ناموجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-430USD سایز 43 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV 4K Master Tech MT-430USD سایز 43 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 43 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: UHD-4K

 • رزولوشن: 2160 * 3840

 • توان خروجی صدا: 20 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به سیستم عامل اندروید

 • مجهز به پردازنده 4 هسته ای

موجود: ناموجود
تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-321NHD سایز 32 اینچ تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-321NHD سایز 32 اینچ
 • ناموجود

تلویزیون مسترتک | Master Tech

تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-321NHD سایز 32 اینچ

موجود نیست

تلویزیون مسترتک LED TV Master Tech MT-321NHD سایز 32 اینچ

 • اندازه صفحه نمایش: 32 اینچ

 • نوع پنل: LED

 • حالت صفحه نمایش: تخت | Flat

 • کیفیت تصویر: HD

 • رزولوشن: 720 * 1280

 • توان خروجی صدا: 10 وات

 • مجهز به گیرنده دیجیتال داخلی DVB-T2

 • مجهز به ورودی VGA (D-Sub)

موجود: ناموجود