فیلتر جستجو

برند

باسئوس | Baseus

باسئوس | Baseus

13 محصول وجود دارد

کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000202 کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000202
  • ناموجود

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000202

170,000 تومان

کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000202

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type C to Type C

متراژ: 100 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 100 وات

 

موجود: محصولات در دسترس با خصوصیات متقاوت

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Cafule Metal Data Type-C 66W CAKF000001

165,000 تومان

کابل شارژ باسئوس Baseus Cafule Metal Data Type-C 66W CAKF000001

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type A to Type C

متراژ: 25 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 66 وات

 

موجود: موجود

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Crystal Shine Type-C 20W CAJY000201

266,000 تومان

کابل شارژ باسئوس Baseus Crystal Shine Type-C 20W CAJY000201

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type C to Lighning (iPhone)

متراژ: 120 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 20 وات

 

موجود: آخرین موجودی
کابل شارژ باسئوس Baseus Superior Type-C 66W CATLYS-A01 کابل شارژ باسئوس Baseus Superior Type-C 66W CATLYS-A01
  • فقط آنلاین

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Superior Type-C 20W CATLYS-A01

150,000 تومان

کابل شارژ باسئوس Baseus Superior Type-C 20W CATLYS-A01

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type C to Lighting

متراژ: 100 سانتیمتر

جنس سیم: PVC

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 20 وات

 

موجود: آخرین موجودی
کابل شارژ باسئوس Baseus Iridescent Lamp Mobile Game CAL7C-B01 کابل شارژ باسئوس Baseus Iridescent Lamp Mobile Game CAL7C-B01
  • فقط آنلاین

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Iridescent Lamp Mobile Game CAL7C-B01

275,000 تومان

کابل شارژ باسئوس Baseus Iridescent Lamp Mobile Game CAL7C-B01

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type-C to Lighting

متراژ: 200 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

شدت جریان خروجی: 1.5 آمپر

موجود: آخرین موجودی
کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 20W CAJY000201 کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 20W CAJY000201
  • ناموجود

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Crystal Shine 20W CAJY000301

بــــزودی!

کابل شارژ باسئوس Baseus Crystal Shine 20W CAJY000301

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type A to Type C

متراژ: 200 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 20 وات

 

موجود: ناموجود
کابل شارژ باسئوس Baseus Iridescent Lamp Type-C 40W CAT7C-C01 کابل شارژ باسئوس Baseus Iridescent Lamp Type-C 40W CAT7C-C01
  • فقط آنلاین
  • ناموجود

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Iridescent Lamp Type-C 40W CAT7C-C01

موجود نیست

کابل شارژ باسئوس Baseus  Iridescent Lamp Type-C 40W CAT7C-C01

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type-A to USB Type-C

متراژ: 200 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 40 وات

موجود: ناموجود
کابل شارژ باسئوس Baseus High Density Braided Type-C 100W CATGD-A01 کابل شارژ باسئوس Baseus High Density Braided Type-C 100W CATGD-A01
  • فقط آنلاین
  • ناموجود

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus High Density Braided Type-C 100W CATGD-A01

موجود نیست

کابل شارژ باسئوس Baseus High Density Braided Type-C 100W CATGD-A01

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type-C

متراژ: 200 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 100 وات

موجود: ناموجود
کابل شارژ باسئوس Baseus Cafule Metal Data Type-C 66W CAKF000101 کابل شارژ باسئوس Baseus Cafule Metal Data Type-C 66W CAKF000101
  • ناموجود

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Cafule Metal Data Type-C 66W CAKF000101

موجود نیست

کابل شارژ باسئوس Baseus Cafule Metal Data Type-C 66W CAKF000101

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type A to Type C

متراژ: 100 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 66 وات

 

موجود: ناموجود
کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000202 کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000202
  • ناموجود

باسئوس | Baseus

کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000302

موجود نیست

کابل شارژ باسئوس Baseus Dynamic Type-C 100W CALD000302

نوع کابل: کابل شارژ موبایل و تبلت

نوع اتصال: USB Type C to Type C

متراژ: 200 سانتیمتر

جنس سیم: کنفی

جنس سری ها: فلزی

سرعت: 100 وات

 

موجود: ناموجود