کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد بیاند| Beyond

پایش های فعال

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد و ماوس وایرلس بیاند BMK-9596RF

‎تومان384,900

کیبورد و ماوس وایرلس بیاند Keyboard and Mouse Wireless Beyond BMK-9596RF

 • نوع: کیبورد و ماوس وایرلس

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • تعداد کلید میانبر: 10 کلید

 • نوع رابط: USB 2.0

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: ۴۴۹*۱۶۸*۲۸.۳ میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

 • دقت ماوس: 1200 dpi

موجود: موجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد و ماوس وایرلس بیاند Keyboard and Mouse Wireless Beyond BMK-4550RF

‎تومان349,000

کیبورد و ماوس وایرلس بیاند Keyboard and Mouse Wireless Beyond BMK-4550RF

 • نوع: کیبورد و ماوس وایرلس

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • تعداد کلید میانبر: 10 کلید

 • نوع رابط: USB 2.0

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 23*200*469 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

 • دقت ماوس: 1600 dpi

موجود: موجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2280

‎تومان164,000

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2280

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • تعداد کلید میانبر: ندارد

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 27*128.8*439.7 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: موجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-6161

‎تومان182,000

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-6161

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 125 کلید

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 22*145*403 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: موجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-6200

‎تومان196,000

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-6200

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • تعداد کلید میانبر: ندارد

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 33*162.5*442 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: موجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2250

‎تومان144,000

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2250

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • تعداد کلید میانبر: ندارد

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 24*166*446 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: موجود
کیبورد ماوس کمبو بیاند Keyboard Mouse Beyond BMK-6141 کیبورد ماوس کمبو بیاند Keyboard Mouse Beyond BMK-6141
 • ناموجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد ماوس کمبو بیاند Keyboard Mouse Beyond BMK-6141

موجود نیست

کیبورد ماوس کمبو بیاند Keyboard Mouse Beyond BMK-6141

 • نوع: کیبورد و ماوس کمبو سیمدار

 • تعداد کلیدها: 115 کلید

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10M ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 29*175*413 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

 • دقت ماوس: 1000dpi

موجود: ناموجود
کیبورد ماوس کمبو بیاند Keyboard Mouse Beyond BMK-4660 PS2
 • ناموجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد ماوس کمبو بیاند Keyboard Mouse Beyond BMK-4660 PS2

موجود نیست

کیبورد ماوس کمبو بیاند Keyboard Mouse Beyond BMK-4660 PS2

 • نوع: کیبورد و ماوس کمبو سیمدار

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: PS2

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 23.7*141.7*441.8 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

 • دقت ماوس: 1200dpi

موجود: ناموجود
کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3441 کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3441
 • ناموجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3441

موجود نیست

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3441

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 118 کلید

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 22*145*403 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: ناموجود
کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-7100 کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-7100
 • ناموجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-7100

موجود نیست

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-7100

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • مجهز به نور پس زمینه کلیدها RGB

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 26*127*432 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: ناموجود
کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3880 کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3880
 • ناموجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3880

موجود نیست

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3880

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • تعداد کلید میانبر: ندارد

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: USB 2.0

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 29*125.5*439 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: ناموجود
کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2250 PS2
 • ناموجود

کیبورد بیاند| Beyond

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2250 PS2

موجود نیست

کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2250 PS2

 • نوع: کیبورد سیمدار

 • تعداد کلیدها: 104 کلید

 • تعداد کلید میانبر: ندارد

 • اتصال: سیمدار Wired

 • نوع رابط: PS2

 • ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربه

 • بخش عددی (Num Lock): دارد

 • ابعاد: 24*166*446 میلیمتر

 • حروف حک شده فارسی

موجود: ناموجود