×
دســته بندی‌ محصــولات
لوازم جانبی
پیشــنهادات ویــژه
پلــهای ارتــباطی
پشتیبانی : 88228284-021
مقایسه

نتایج جستجو

براکت (پایه) رومیزی مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) رومیزی هیدرولیکی مانیتورLED/LCD مدل Ergo B502سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 24 اینچتحمل وزن: 6 کیلوگرمکاربرد: رومیزیقابلیت چرخش 360 درجهحرکت فقط با فشار یک انگشتحداکثر فاصله از محل نصب:...
براکت (پایه) رومیزی مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) رومیزی گازی مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LDF-500SPسایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 24 اینچتحمل وزن: 8 کیلوگرمکاربرد: رومیزیTilt میزان حرکت زاویه X:Swivel میزان حرکت زاویه Y:Rotate میزان حرکت...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-78سایز قابل استفاده: 17 اینچ تا 27 اینچتحمل وزن: 15 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -15 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -15تا 15...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-125سایز قابل استفاده: 17 اینچ تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -45 تا 45 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-190سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90 درجه...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-330سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90 درجه...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-385سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90 درجه...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-386سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -180 تا 180 درجه...
براکت (پایه) رومیزی مانیتور
1,100,000 تومان
براکت (پایه) رومیزی مانیتور مدل LCDArm LD-410Aسایز قابل استفاده:تا 24 اینچتحمل وزن: 8 کیلوگرمکاربرد: رومیزیTilt میزان حرکت زاویه X:از -15تا15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y:از-180تا180 درجهحداقل و...
براکت (پایه) رومیزی مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) رومیزی گازی مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LDG-515سایز قابل استفاده: تا 24 اینچتحمل وزن: 7 کیلوگرمکاربرد:رومیزیTilt میزان حرکت زاویه X:از-45تا+75درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y:تا360درجهRotate...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
400,000 تومان
براکت پایه دیواری بازویی مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-380سایز قابل استفاده: تا 27 اینچتحمل وزن: 10 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90...
براکت (پایه) رومیزی مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) رومیزی گازی مانیتورLED/LCD مدل LCDArm F-80سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 24 اینچتحمل وزن: 8 کیلوگرمکاربرد: رومیزیTilt میزان حرکت زاویه X:Swivel میزان حرکت زاویه Y:Rotate میزان حرکت زاویه...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
250,000 تومان
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-50سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 29 اینچتحمل وزن: 30 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -15 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: ثابت...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-65سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 27 اینچتحمل وزن: 15 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -30 تا 30...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) بازویی دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-594سایز قابل استفاده:تا 24 اینچتحمل وزن:8 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -75 تا 45درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90درجه...
براکت (پایه) دیواری مانیتور
اتـــمــــام مـــوجـــودی
براکت (پایه) بازویی دیواری گازی مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-615سایز قابل استفاده:تا 24 اینچتحمل وزن:8 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -75 تا 45درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا...

Menu

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از فهرست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود یا ثبت نام