فهرست محصولات بر اساس برند کی نت پلاس | Knet Plus

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC158 طول 40 متر

‎تومان2,499,000

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC158 طول 40 متر

 • طول کابل: 40 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: موجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC159 طول 50 متر

‎تومان4,100,000

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC159 طول 50 متر

 • طول کابل: 50 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: موجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable USB Type C Knet Plus K-UC564 طول 2 متر

‎تومان52,000

کابل شارژ کی نت پلاس Cable USB Type C Knet Plus K-UC564 طول 2 متر

 • طول کابل: 2 متر

 • نوع: کابل شارژ Type C

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • جنس رشته های کابل: TC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: موجود
کابل نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC150 طول 70 سانتیمتر کابل نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC150 طول 70 سانتیمتر
 • ناموجود

کابل HDMI

کابل نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC150 طول 70 سانتیمتر

موجود نیست

کابل نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC150 طول 70 سانتیمتر

 • طول کابل: 70 سانتیمتر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: ناموجود
کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC151 طول 1.8 متر کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC151 طول 1.8 متر
 • ناموجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC151 طول 1.8 متر

موجود نیست

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC151 طول 1.8 متر

 • طول کابل: 1.8 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: ناموجود
کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC152 طول 3 متر کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC152 طول 3 متر
 • ناموجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC152 طول 3 متر

موجود نیست

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC152 طول 3 متر

 • طول کابل: 3 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: ناموجود
کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC153 طول 5 متر کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC153 طول 5 متر
 • ناموجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC153 طول 5 متر

موجود نیست

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC153 طول 5 متر

 • طول کابل: 5 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: ناموجود
کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC154 طول 10 متر کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC154 طول 10 متر
 • ناموجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC154 طول 10 متر

موجود نیست

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC154 طول 10 متر

 • طول کابل: 10 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: ناموجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC155 طول 15 متر

موجود نیست

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC155 طول 15 متر

 • طول کابل: 15 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: موجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC156 طول 20 متر

موجود نیست

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC156 طول 20 متر

 • طول کابل: 20 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: موجود
کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC157 طول 30 متر کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC157 طول 30 متر
 • ناموجود

کابل HDMI

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC157 طول 30 متر

موجود نیست

کابل کی نت پلاس Cable HDMI Knet Plus K-HC157 طول 30 متر

 • طول کابل: 30 متر

 • نوع کابل: HDMI

 • نسخه: 2.0

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی

 • جنس کانکتور: فلز طلایی

 • کیفیت قابل پشتیبانی: 4K(2160-60Hz)

 • قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

 • پشتیبانی از 3D

 • پشتیبانی از HDCP

موجود: ناموجود
کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3002 طول 1.2 متر کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3002 طول 1.2 متر
 • ناموجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3002 طول 1.2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3002 طول 1.2 متر

 • طول کابل: 1.2 متر

 • نوع: کابل شارژ Micro USB 2.0

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: TPE

 • جنس رشته های کابل: TC

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: فلزی متال

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • سرعت انتقال اطلاعات: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: ناموجود
کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3003 طول 1.2 متر کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3003 طول 1.2 متر
 • ناموجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3003 طول 1.2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3003 طول 1.2 متر

 • طول کابل: 1.2 متر

 • نوع: کابل شارژ Micro USB 2.0

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: کنفی

 • جنس رشته های کابل: TC

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: PVC

 • قابلیت ضدنویز

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • سرعت انتقال: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: ناموجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3000 طول 1.2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3000 طول 1.2 متر

 • طول کابل: 1.2 متر

 • نوع: کابل شارژ Micro USB 2.0

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: TPE

 • جنس رشته های کابل: TC

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • سرعت انتقال: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: موجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3001 طول 2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3001 طول 2 متر

 • طول کابل: 2 متر

 • نوع: کابل شارژ Micro USB 2.0

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: TPE

 • جنس رشته های کابل: TC

 • زاویه سوکت: استاندارد

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • سرعت انتقال: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: موجود
کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3004 طول 1.2 متر
 • ناموجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3004 طول 1.2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3004 طول 1.2 متر

 • طول کابل: 1.2 متر

 • نوع: کابل شارژ Micro USB 2.0

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: TPE

 • جنس رشته های کابل: TC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • سرعت انتقال: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: ناموجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3005 طول 2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3005 طول 2 متر

 • طول کابل: 2 متر

 • نوع: کابل شارژ Micro USB 2.0

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: TPE

 • جنس رشته های کابل: TC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • سرعت انتقال: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: موجود
کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3006 طول 3 متر
 • ناموجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3006 طول 3 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Micro USB Knet Plus KP-C3006 طول 3 متر

 • طول کابل: 3 متر

 • نوع: کابل شارژ Micro USB 2.0

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: TPE

 • جنس رشته های کابل: TC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • سرعت انتقال: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: ناموجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Lightning Knet Plus KP-C2050 طول 1.2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable Lightning Knet Plus KP-C2050 طول 1.2 متر

 • طول کابل: 1.2 متر

 • نوع: کابل شارژ Lighting USB

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: TPE

 • جنس رشته های کابل: TC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: Gold Plate

 • سرعت انتقال: 480Mbps

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: موجود

کابل شارژ

کابل شارژ کی نت پلاس Cable USB Type C Knet Plus K-UC563 طول 1.2 متر

موجود نیست

کابل شارژ کی نت پلاس Cable USB Type C Knet Plus K-UC563 طول 1.2 متر

 • طول کابل: 1.2 متر

 • نوع: کابل شارژ Type C

 • قابلیت انتقال اطلاعات

 • پوشش روکش کابل: PVC

 • جنس رشته های کابل: TC

 • پوشش محافظ داخلی: شیلد و فویل

 • پوشش کانکتور: PVC

 • جنس سر کانکتور: آلومینیوم

 • پورت خروجی: Micro USB

 • قابلیت Fast Charge

موجود: موجود