فهرست محصولات بر اساس برند اپسون | Epson

18 محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 18 از 18 مورد
پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L310 پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L310
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L310

موجود نیست

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L310

 • تکنولوژی چاپ: Epson Micro Piezo

 • مجهز به تانک 4 رنگ

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • دارای چهار مخزن جوهر استاندارد

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 130*222*482 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3050 پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3050
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3050

موجود نیست

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3050

 • تکنولوژی چاپ: Epson Micro Piezo™ print head

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • مجهز به تانک استاندارد اپسون

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 145*300*482 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7710DW پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7710DW
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7710DW

موجود نیست

پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7710DW

 • تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A3

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 340*486*567 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7610DW پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7610DW
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7610DW

موجود نیست

پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7610DW

 • تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A3

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 340*486*567 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L565 پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L565
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L565

موجود نیست

پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L565

 • تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • مجهز به تانک استاندارد اپسون

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 226*377*484 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L605 پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L605
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L605

موجود نیست

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L605

 • تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • مجهز به تانک استاندارد اپسون

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 340*455*625 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L850 پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L850
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L850

موجود نیست

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L850

 • تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 6 رنگ جوهر

 • قابلیت چاپ بر روی CD و DVD

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • مجهز به تانک استاندارد اپسون

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 196*386*542 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3060 پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3060
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3060

موجود نیست

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3060

 • تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • مجهز به تانک استاندارد اپسون

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 169*304*445 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L360 پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L360
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L360

موجود نیست

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L360

 • تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezoelectric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • مجهز به تانک استاندارد اپسون

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 145*300*482 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson T50 پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson T50
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson T50

موجود نیست

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson T50

 • تکنولوژی چاپ: Epson Micro Piezo

 • مجهز چاپ با 6 رنگ جوهر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • دارای چهار مخزن جوهر استاندارد

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 130*222*482 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L382 پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L382
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L382

موجود نیست

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L382

 • تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpi

 • مجهز به تانک استاندارد اپسون

 • قابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوتر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 145*300*482 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L220 پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L220
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L220

موجود نیست

پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L220

 • تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • مجهز به تانک استاندارد 4 رنگ

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 215*322*705 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1800 پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1800
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1800

موجود نیست

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1800

 • تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezo electric)

 • مجهز چاپ با 6 رنگ جوهر

 • مجهز به مخزن (تانک) استاندارد اپسون

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A3+

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 215*322*705 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1300 پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1300
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1300

موجود نیست

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1300

 • تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezoelectric)

 • مجهز چاپ با 6 رنگ جوهر

 • مجهز به مخزن (تانک) استاندارد اپسون

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A3+

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 130*222*472 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7110dtw پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7110dtw
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7110dtw

موجود نیست

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7110dtw

 • تکنولوژی چاپ:  PercisionCORE TM Print Head

 • مجهز چاپ با 4 رنگ جوهر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A3+

 • رزولوشن پرینت: 2400*4800

 • ابعاد: 304*424*576 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L810
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L810

موجود نیست

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L810

 • تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezoelectric)

 • مجهز چاپ با 6 رنگ جوهر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • دارای مخزن (تانک) جوهر استاندارد

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 196*386*542 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L805 پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L805
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L805

موجود نیست

پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L805

 • تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezoelectric)

 • مجهز چاپ با 6 رنگ جوهر

 • حداکثر سایز پرینت: برگه A4

 • دارای مخزن (تانک) جوهر استاندارد

 • رزولوشن پرینت: 1440*5760

 • ابعاد: 187*289*547 میلیمتر

موجود: ناموجود
پرینتر سوزنی اپسون Printer Epson LQ350 پرینتر سوزنی اپسون Printer Epson LQ350
 • ناموجود

پرینتر جوهرافشان اپسون | Epson

پرینتر سوزنی اپسون Printer Epson LQ350

موجود نیست

پرینتر سوزنی اپسون Printer Epson LQ350

 • تکنولوژی چاپ: سوزنی

 • پرینتر 24 سوزنه با کیفیت LQ

 • حداکثر سرعت چاپ 357 حرف بر ثانیه

 • حداکثر عرض 80 ستونی

 • قابلیت چاپ بارکد

 • میزان نویز 53 دسیبل

 • ابعاد: 154*275*384 میلیمتر

موجود: ناموجود