فیلتر جستجو

برند

قیمت

120,000 تومان - 120,015 تومان

ماوس گرین | Green

ماوس گرین | Green

ماوس گرین | Green

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM400

120,000 تومان

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM400

 • نوع ماوس: سیمدار Wireless

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • طول سیم: 1.5 متر

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 1000dpi

 • برخورداری از کلیدهای با کیفیت با ضریب دقت و طول عمر بالا

موجود: موجود

ماوس گرین | Green

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM101

موجود نیست

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM101

 • نوع ماوس: سیمدار Wireless

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • طول سیم: 1.5 متر

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800dpi

 • برخورداری از کلیدهای با کیفیت با ضریب دقت و طول عمر بالا

موجود: موجود
ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM103W ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM103W
 • ناموجود

ماوس گرین | Green

ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM103W

موجود نیست

ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM103W

 • نوع ماوس:وایرلس Wireless

 • تعداد کلیدها: 3 کلید

 • حداکثر برد: 10 متر

 • نوع دانگل: Nano USB 2.4Ghz

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800dpi

 • برخورداری از کلیدهای با کیفیت با ضریب دقت و طول عمر بالا

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM301 ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM301
 • ناموجود

ماوس گرین | Green

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM301

موجود نیست

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM301

 • نوع ماوس: سیمدار Wireless

 • تعداد کلیدها: 6 کلید

 • مجهز به دکمه های Backward/Forward

 • طول سیم: 1.5 متر

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800/1600 DPI

 • برخورداری از کلیدهای با کیفیت با ضریب دقت و طول عمر بالا

موجود: ناموجود
ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM302 ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM302
 • ناموجود

ماوس گرین | Green

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM302

موجود نیست

ماوس سیمدار گرین Mouse Wired Green GM302

 • نوع ماوس: سیمدار Wireless

 • تعداد کلیدها: 6 کلید

 • مجهز به دکمه های Backward/Forward

 • طول سیم: 1.5 متر

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800/1600 DPI

 • برخورداری از کلیدهای با کیفیت با ضریب دقت و طول عمر بالا

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM501W ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM501W
 • ناموجود

ماوس گرین | Green

ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM501W

موجود نیست

ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM501W

 • نوع ماوس:وایرلس Wireless

 • تعداد کلیدها: 6 کلید

 • مجهز به کلیدهای Backward/Forward

 • حداکثر برد: 10 متر

 • نوع دانگل: Nano USB 2.4Ghz

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800/1600dpi

 • برخورداری از کلیدهای با کیفیت با ضریب دقت و طول عمر بالا

موجود: ناموجود
ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM503W ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM503W
 • ناموجود

ماوس گرین | Green

ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM503W

موجود نیست

ماوس وایرلس گرین Mouse Wireless Green GM503W

 • نوع ماوس:وایرلس Wireless

 • تعداد کلیدها: 4 کلید

 • حداکثر برد: 10 متر

 • نوع دانگل: Nano USB 2.4Ghz

 • نوع حسگر: اپتیکال

 • دقت: 800/1600dpi

 • برخورداری از کلیدهای با کیفیت با ضریب دقت و طول عمر بالا

موجود: ناموجود